Veřejný závazek

Posláním organizace je poskytovat cílené, pravidelné a systematické ambulantní služby v denním stacionáři, ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen zákon o sociálních službách).

Hlavním cílem činnosti organizace je udržování získaných dovedností, podpora dalšího rozvoje mentálních, tělesných a sociálních schopností klientů a předcházení jejich sociálnímu vyloučení.
 
Druh sociální služby: denní stacionář

Cílovou skupinu tvoří:
- Osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením (mentálním a tělesným), starší 18 let z Trutnova a okolí.
- Osoby starší 55 let s chronickým duševním onemocněním (různé typy demencí, Alzheimerova choroba), z Trutnova a okolí.
- Senioři od 65 let z Trutnova a okolí.

Péče je poskytována především občanům města Trutnova a občanům obcí ve správním obvodu města Trutnova, jako obce s rozšířenou působností.
 
 


Službu nelze se zájemcem uzavřít z níže uvedených důvodů:
- nedostatečná kapacita zařízení,
- nesplnění podmínek stanovených pro cílovou skupinu,
- žadatelem je osoba, která porušila (6 měsíců) povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služby.

Principy služby:
Služby jsou poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.
Jedná se o :
- individuální přístup ke klientům a respektování jejich jedinečnosti a potřeb,
- zachování důstojnosti a dodržování práv klientů,
- podporu soběstačnosti a rozvoj schopnosti klientů,
- odborný a rovný (nestranný) přístup ke klientům.

Kapacita zařízení:
Oddělení A - pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením s menší mírou podpory - 35 klientů (denní kapacita).
Oddělení B - pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením s větší mírou podpory  - 10 klientů (denní kapacita).
Oddělení C - pro klienty starší 55 let... a seniory - 20 klientů (denní kapacita).