Garantovaná nabídka platná pro jednotlivá oddělení ke stažení 

GARANTOVANÁ NABÍDKA SLUŽEB

Garantovaná nabídka je rozdílná pro jednotlivá oddělení, je tak co nejvíce přizpůsobena individuálním potřebám jednotlivých cílových skupin.

 

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
- klientům dle potřeby pomůžeme při oblékání, svlékání , obouvání,
- pomůžeme také při přesunu na vozík, či lůžko, 
- zajistíme pomoc při orientaci ve vnitřních i venkovních prostorách v době poskytované služby,
- dle potřeby pomůžeme klientům při podávání a konzumaci jídla a pití,
 
 
2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
- podle potřeby klientů pomáháme při úkonech osobní hygieny a používání WC,
 
 
              
3. poskytnutí stravy:
- zajišťujeme dopolední svačiny a obědy připravované ve vlastní kuchyni,
- strava odpovídá zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
       
 
 
4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
- výchovně vzdělávacími činnostmi podporujeme klienty v udržení dosud získaných dovedností a znalostí. Podporujeme jejich další rozvoj ( např. práce na počítači, exkurze, besedy, gramotnosti),
- aktivizačními činnostmi udržujeme a rozvíjíme jemnou motoriku, která klientům pomáhá zvládat řadu činností běžného života a udržení jejich kondice ( výtvarné činnosti, hudebně pohybové činnosti, pracovní činnosti, sportovní činnosti),
 
      
 
5.  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
- našim klientům nabízíme různé příležitosti kontaktů se společností (společenské, kulturní a sportovní akce, výlety),
- pomůžeme při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
 
 
 
6. sociálně terapeutické činnosti:
- zvýšení samostatnosti, soběstačnosti, získání a upevnění nových dovedností a vědomostí
- s klienty nacvičujeme zvládání běžných domácích prací (vaření, úklid, nákupy, péče o oděvy), péči o vlastní osobu a zdraví, seznamování s prací veřejných institucí, …
- podporujeme nácvik vlastního vyjadřování, veřejného vystupování, řešení problémů (hádky, zvládání emocí, posílení sebevědomí ),
 
 
   
7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
- pomáháme při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

 

8. základní sociální poradenství

Garantované časy

 

 

  7:00 – 9:30 9:30 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 – 17:00
           
po   svačina + kruh pohybové aktivity oběd   relaxace plnění IP
individuální činnosti vzdělávací aktivity individuální činnosti
skupinové činnosti výtvarné aktivity  
  nácvik soc. dovedností  
     
út   svačina + kruh pohybové aktivity oběd   relaxace plnění IP
individuální činnosti vzdělávací aktivity individuální činnosti
skupinové činnosti výtvarné aktivity-keramika  
  nácvik soc. dovedností  
  hudebně pohybové aktivity  
     
st   svačina + kruh pohybové aktivity oběd   relaxace   plnění IP
individuální činnosti vzdělávací aktivity individuální činnosti
skupinové činnosti výtvarné aktivity  
  nácvik soc. dovedností  
  hudebně pohybové aktivity  
     
čt   svačina + kruh vzdělávací aktivity oběd   relaxace pohybové aktivity – bazén
individuální činnosti výtvarné aktivity plnění IP
skupinové činnosti nácvik soc. dovedností individuální činnosti
  hudebně pohybové aktivity-tanec  
     
  svačina + kruh vzdělávací aktivity oběd   relaxace  Plnění IP
individuální činnosti výtvarné aktivity individuální činnosti
skupinové činnosti pohybové aktivity  
  nácvik soc. dovedností  
     
         
Pomoc při péči o vlastní osobu poskytujeme dle potřeby pondělí až pátek od 7 do 17 hodin. 

 

 


 
 
BĚŽNÝ PROGRAM DNE

  7:00 - 8:00     příchody (příjezdy) klientů
8:00 - 9:30      výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti dle garantované nabídky služeb (ve skupině i individuálně)
9:00 - 10:00     svačina
10:00 - 12:00   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti dle garantované nabídky služeb (ve skupině i individuálně)
11:30 - 12:30   oběd
12:30 - 17:00   aktivizační a relaxační činnosti, odchod (odjezd) klientů domů