Stacionář Trutnov - oddělení A

Autor: Stacionář
Aktualizováno: 25 duben 2020
Stacionář - oddělení A
je určen osobám s mentálním postižením a kombinovaným postižením (mentálním a tělesným), starší 18 let z Trutnova a okolí, které potřebují menší míru podpory v zajišťování denních záležitostí.
 

Stacionář nabízí klientům společenské vyžití v příjemném, bezbariérovém prostředí s celodenním programem, nácvik komunikačních dovedností, učení se a opakování získaných znalostí (čtení, psaní, počítání, práce s penězi, nácvik sebeobsluhy, péče o domácnost, vaření...), sportovní aktivity, fyzioterapii, rukodělné a výtvarné práce, přednášky, zpívání, společně strávený čas s vrstevníky, vycházky, výlety, účast na společenských akcích a další.

Velká pozornost je věnována individuálním potřebám každého člověka a podpoře jeho jedinečnosti. Součástí nabídky služeb stacionáře je především aktivizace klienta, zmírnění sociálního dopadu, které je způsobeno klientovým postižením (pocit osamocení, pocit, že nemá kamarády), dohled nad klientem a také poskytnutí potřebné pomoci při hygieně a stravování.

Oddělení A je situováno v I.a II. nadzemním podlaží budovy A. I. nadzemní podlaží je dispozičně rozděleno na pracovny, šatny, kuchyňku pro rychlé občerstvení, odpočinkové místnosti, hygienické zázemí (i pro imobilní klienty) a učebny k individuální práci klientů. Do II. nadzemního podlaží je situován cvičný byt, pracovní dílna, tělocvična (využívána všemi klienty), snoezelen, šatny a hygienické zázemí. Stacionář má vlastní kuchyň, kde se připravuje dopolední svačina, oběd a odpolední svačina. Stravu lze upravit dle požadavků a připravit v souladu s dietními normami.


Interiér stacionáře je zařízen funkčně tak, aby klienti mohli naplňovat své osobní cíle a zájmy (pracovna, televize, počítače, vybavená tělocvična, místa určená k odpočinku i místa poskytující soukromí). K objektu patří atrium a zahrada o rozloze 0,5ha, která slouží ke sportovnímu vyžití, získání zkušeností se zahradnickými pracemi, odpočinku i ke společenským událostem.


Prostory určené pro denní pobyt, jsou klientům přístupné bez omezení. Každý klient má pro své osobní věci k dispozici uzamykatelnou skříňku.
Místnosti jsou zrekonstruovány a upraveny pro bezbariérový přístup klientů na invalidním vozíku.

Denní kapacita tohoto oddělení je 35 osob.