Stacionář Trutnov - oddělení C

Autor: Stacionář
Aktualizováno: 15 červenec 2021

Stacionář - oddělení C

Oddělení je určeno osobám starším 55 let s chronickým duševním onemocněním (různé typy demencí, Azheimerova choroba) a seniorům od 65 let z Trutnova a okolí.

PREZENTAČNÍ VIDEO ODDĚLENÍ C-SENIOŘI

Stacionář nabízí klientům bezpečný a příjemný pobyt v prostředí, které je přizpůsobeno jejich potřebám. Jedná se o službu na dobu, kdy se o své blízké nemůže postarat rodina,  ti se pak cítí  osaměle nebo potřebují zajistit pomoc a podporu jiné osoby.
Služba nabízí základní sociální poradenství, zprostředkování kontaktu s dalšími navazujícími službami (pečovatelská služba, ošetřovatelská péče…), dohled nad klientem při poskytnutí potřebné pomoci při hygieně a stravování.

Stacionář pomáhá
- podporovat klienty v aktivním způsobu života,
- upevňovat a obnovovat potřebné sebeobslužné a mentální schopnosti,
- odstraňovat pocit osamělosti,
- smysluplně naplňovat čas,
- zlepšovat nebo udržet dobrý psychický a fyzický stav klientů,
- začleňování do skupiny vrstevníků,
- rodinným příslušníkům získat potřebný čas k regeneraci či klidné práci.

 

Stacionář má vlastní kuchyň, kde se připravuje dopolední svačina, oběd a odpolední svačina. Stravu lze upravit dle požadavků a připravit v souladu s dietními normami.

V případě potřeby jsme schopni  klientům z Trutnova a blízkého okolí poskytnout svozy.

Každý klient má svou vlastní uzamykatelnou skříňku.

Všechny prostory jsou bezbariérové a vybudované tak, aby maximálně vyhovovaly individuálním potřebám klienta. Ve společenské místnosti se mohou smysluplně zabavit, trénovat paměť a navazovat nová přátelství. V denním programu je zahrnuta i péče o fyzickou kondici (lehké cvičení, protahování, sportovní hry dle individuálních možností klienta). V odpočinkové části mohou relaxovat a odpočívat. K dispozici je koupelna pro celkovou koupel imobilních klientů.

Vycházíme vstříc pracovní době pečujících rodin. Četnost pobytu, stejně jako dobu příjezdu a odjezdu, si určují klienti ve spolupráci se svými rodinami dle svých možností.
Služba je poskytována prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách v duchu etických norem a respektování lidské důstojnosti.
Pro relaxaci mohou klienti využívat snoezelen, který je umístěn ve II.nadzemním podlaží budovy A kam je možný přístup i klientům na invalidním vozíku.

Denní kapacita tohoto oddělení je 20 klientů.

 

Mám o službu zájem                                                         

Kontakt na sociální pracovnice