Ohlédnutí za „ pětiletkou“ ve Stacionáři mezi mosty Trutnov

Autor: Stacionář
Aktualizováno: 18 březen 2023

Ohlédnutí za „ pětiletkou“ ve Stacionáři mezi mosty Trutnov

Začátkem února 2023 uplynulo 5 let od slavnostního otevření nových oddělení B a C ve Stacionáři mezi mosty Trutnov. V roce 2017 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy za finanční podpory města Trutnova a fondů z Evropské unie. Během úprav vzniklo krásné místo pro setkávání klientů. Budova se změnila v bezbariérový komplex a vznikly tak velmi účelně využívané prostory.

Největší rekonstrukce proběhla v části budovy, která nyní slouží seniorům v odd. C a klientům vyžadující větší míru podpory v odd. B. Při otevření nových prostor v pondělí dne 5.2.2018 byla na odděleních B a C pouze 1 klientka. V průběhu roku přicházeli noví klienti a dnes lze konstatovat, že je služba stacionáře opravdu hodně využívaná. Za 5 let provozu se na oddělení B vystřídalo celkem 9 klientů, v oddělní pro seniory bylo do letošního února přijato celkem 82 žádostí o službu. Někteří klienti službu využívali pouze několik měsíců, jiní ji využívají více jak 4 roky. Po ukončení služby klienti většinou odcházejí do pobytové služby, kde jim je poskytován větší objem péče. Momentálně má stacionář celkem 67 uzavřených Smluv o poskytování služby. Z toho dochází na oddělení A 35 klientů, oddělení B má uzavřenou smlouvu s 6 klienty a celkem 26 seniorů využívá služby oddělení C. I přesto lze přijmout do všech oddělení další zájemce o službu.

Velkým přínosem pro seniory je možnost využití fakultativní služby svozů. Klienti se tak mohou dle potřeby dopravit bezpečně do služby i zpět domů. Stacionář také disponuje moderně vybavenou kuchyní, která denně poskytuje strávníkům vyváženou a pestrou stravu. V letních měsících a za pěkného počasí se některé aktivity odehrávají na udržované prostorné zahradě.

Hlavním cílem služby stacionáře je poskytovat všem klientům profesionální služby dle jejich individuálních potřeb, nabídnout bezpečný prostor za účelem prožívání důstojného a plnohodnotného života bez přerušení kontaktu s jejich rodinou a zamezení sociálnímu vyloučení. Mezi nejžádanější činnosti patří aktivizace v kolektivu, podpora soběstačnosti, udržení dobré fyzické i psychické kondice, pomoc v oblasti sebepéče, procházky, navazování nových sociálních kontaktů a pomoc rodinným příslušníkům v jejich namáhavé péči. Klienti bydlí ve svém domácím prostředí a za podpory rodiny mohou zůstávat co nejdéle ve svých domovech.

Ve stacionáři je poskytováno základní poradenství v oblasti sociální práce nejen pečujícím rodinám klientů, ale i zájemcům z řad veřejnost