Kurz bazální stimulace

Autor: Stacionář
Aktualizováno: 10 listopad 2018

Naše kolegyně zdárně absolvovaly třídenní akreditovaný Základní kurz Bazální stimulace a své znalosti mohou uplatňovat v poskytování péče v našem stacionáři.  Byly proškoleny celkem 4 pracovníci z oddělení B a C.

Koncept Bazální stimulace je v ČR využíván zejména v péči o děti, dospělé  i seniory s těžkými změnami v oblasti smyslového vnímání, hybnosti a komunikace, klienty neklidné, těžce tělesně postižené, dezorientované...

Naše pracovnice se seznámily s významem doteku v péči o své klienty, jak pracovat s biografickou anamnézou a v neposlední řadě o tom, jak správně navázat komunikaci (i neverbální) s klientem. V praktické části kurzu si vyzkoušely a osvojovaly správné techniky somatické, vibrační a vestibulární stimulace. Prováděli zklidňující i povzbuzující stimulaci, polohování do "hnízd", mikropolohování, nacvičovaly kontaktní dýchání a masáž stimulující dýchání. Vše probíhalo pod vedením a kontrolou zkušené lektorky, která vždy ráda zodpověděla všechny případné dotazy.   

Samotné účastnice si kurz užily a těší se na zavedení konceptu Bazální stimulace do péče o některé  klienty v našem stacionáři.